Sdílet
Na Facebooku
na facebooku...

Činnost a nabídka

Veterinární pohotovost - záchranná a převozová služba koncepčně funguje jako kterékoliv jiné záchranné a transportní vozidlo pro lidi.

Emegrency záchranka pro velká a malá zvířata - VFU.jpg

Zajišťujeme

Akutní rychlou veterinární pomoc
u případů bezprostředně ohrožujících život zvířete.

Hlavním úkolem je vyproštění zvířete z nebezpečné situace, odborná první pomoc na místě události, stabilizace a převoz pacienta s odbornou posádkou (v doprovodu majitele zvířete) a předání na příjmu veterinární kliniky.

Akutním převozem se rozumí zejména:

  • převoz zraněného zvířete po vyproštění - např. zapadlého v nevhodném terénu nebo uvízlého ve stísněném prostoru, po autonehodě, při požáru, po živelné pohromě apod.
  • převoz zvířete v akutním zdravotním stavu – úraz, onemocnění apod.

 

Neakutní převoz pacientů
dopředu plánovaná přeprava handicapovaných (zraněných, léčených, nemocných ...) zvířat k veterinárnímu vyšetření a zpět, převoz na veterinární ambulanci či kliniku, odvoz na rekonvalescenci, ale i transport zdravého jedince např. na plánované očkování apod.

Pohotovostní službu
při důležitých chovatelských událostech – výstavy, svody, závody a soutěže…

Odchyt volně pobíhajících nebezpečných nebo zdivočelých zvířat
zejména po požárech a jiných živelných pohromách a nehodách. Volně pobíhající zvířata ohrožují sama sebe, jiné osoby a další majetek. Pokud nemohou být odchycena normálně, pomáháme pomocí zařízení na odchyt nebo uspávací puškou.

Pietní služby
zprostředkujeme kompletní služby v nejtěžších chvílích vašeho zvířecího miláčka, počínaje humánním uspáním v domácím prostředí a konče zajištěním případné kremace

Osvětovou činnost
jako např. ukázky a přednášky v průběhu tematických výstav, jiných chovatelských akcí, prezentací Integrovaného záchranného systému, dětských dnů, závodů, výstav, show, dnů zvířat apod. Délka přednášky je 45-60 minut. Více viz Ceník a zdroje financování.

Vzdělávací činnost
pořádáme kurzy a semináře základní manipulace se zvířaty v rizikových situacích – vyprošťování, evakuace, požáry, povodně. Vzděláváme laickou i odbornou veřejnost.

Osvětová činnost

Oblast působení
po celé ČR. Z ekonomických a jinak praktických důvodů však obsluhujeme zejména město Brno s jeho okolím a rozšířeně Jihomoravský kraj.